Oplossingen voor

Systemat is ook

Licentiebeheer

IT Financing Solutions

Systemat heeft een specifieke expertise opgebouwd inzake IT Financing, waardoor wij op efficiënte wijze klanten kunnen bijstaan die hun IT-apparatuur wensen uit te breiden, te moderniseren, te laten evolueren of te migreren.

L’équipe helpdesk Systemat à Lasne, Belgique

Voordelen van evolutief verhuur van software & hardware

  • Eenvoudige toegang tot nieuwe technologieën en geen risico op economische veroudering
  • De beschikbaarheid van eigen middelen wordt behouden (met name voor duurzame investeringen met betrekking tot uw kernactiviteit)
  • Financiering van nieuwe of tweedehandsapparatuur
  • Uw financiën optimaliseren: de kosten worden gespreid over de gebruiksduur van de apparatuur
  • De productiviteit van uw apparatuur wordt vergroot
  • Uw budget is op lange termijn onder controle
  • Uw schuldcapaciteit behouden: uw huurgelden worden geboekt onder bedrijfskosten en de huur zal het passief van uw balans niet verzwaren
  • Eenvoudiger beheer van uw IT-park
  • Geen beheer van activa meer
  • Beheersing van de total cost of ownership (TCO) van het IT-park op de lange termijn

Kocht u vroeger altijd? Voortaan kunt u ook software & hardware huren!

De technologische vernieuwingscycli zijn kort, cashflow speelt een strategische rol in het groeiproces, aan de budget- en balanslijnen zijn veel voorwaarden verbonden, het beheer van het IT-park en het beheer van aankopen brengen complexe vraagstukken mee… Dit zijn slechte enkele elementen die, gezien bedrijven absoluut op flexibele wijze beheerd moeten worden, aantonen dat er steeds meer nood is aan software & hardware leasing.

 

"Als men auto's kan leasen, waarom dan geen computers? Het zijn allebei niet-specifieke uitrustingen. Hun gebruikskosten vallen eerder onder het werkingsbudget dan onder het investeringsbudget voor zover zij snel verouderen en het concept 'eigendom' na afloop van de financieringsperiode niet veel waarde meer heeft. Zoals in het geval van de wagens voor uw KMO kunt u ook uw computers huren en van dezelfde voorzieningen genieten wat betreft ondersteuning en verzekering. En aangezien de voordelen financieel en fiscaal gezien gelijkaardig zijn, kunt u van de troeven genieten van leasing bij Syremat", aldus Jean-Pierre Butaye, General Manager de SYREMAT sa.

Verschillende soorten contracten voor uw IT-park

FMV Lease

Een standaardhuurovereenkomst met een looptijd die gewoonlijk even lang is als de economische levensduur van de gefinancierde producten.  De huurprijs is constant en niet herzienbaar. In deze overeenkomst is een “IT omnium”-verzekering inbegrepen.

 

Global Rent Agreement

Een overeenkomst a posteriori, hetgeen inhoudt dat deze pas op de vervaldag van de geleverde producten ingaat waardoor de leveringen en de implementatie van producten en diensten gespreid kunnen worden en het aantal financieringsovereenkomsten wordt beperkt. Er wordt zo met budgetten gewerkt met voor elk een specifieke huurprijs en/of looptijd per type toestel. Hierdoor wordt het analytisch beheer (bijv.: per kostenplaats) van uw IT-resources vereenvoudigd.

 

Sales & Rent Back

Een huurovereenkomst volgend op de volledige of gedeeltelijke overname van uw IT-park. Op die manier maakt u geldelijke middelen vrij en financiert u de aankoop van nieuwe producten en diensten in het kader van dezelfde overeenkomst.

 

ISO Budget Lease

Een flexibele overeenkomst waardoor de huurder tijdens de looptijd ervan de apparaten waarover hij beschikt kan aanpassen; deze aanpassing kan op bepaalde scharnierdata plaatsvinden, waarbij de huurprijs min of meer constant blijft en de overeenkomst wordt verlengd voor een duur gelijk aan de oorspronkelijke duur.

Meer info

Wenst u meer informatie? Bel ons op +32 2 352 83 11 of stuur een e-mail naar info@systemat.com. Wij zullen bij u ter plaatse of bij ons op kantoor een afspraak met een specialist voor u regelen.